Vi kör på biogas

Energimyndighetens statistik visar att biogas ger lägst utsläpp av alla bränslen. Energimyndigheten redovisar årligen olika bränslens klimatpåverkan. Årets rapport visar att biogas har lägst utsläpp av samtliga bränslen, inklusive el.

Energimyndigheten redovisar bränslens klimatpåverkan i gram koldioxidekvivalenter per megajoule (g CO2e/MJ). Det är enhet för att göra raka jämförelser mellan bränslen. Siffran visar klimatpåverkan i livscykelperspektiv, där utsläppen vid produktion och distribution räknas in.

Biogas är det bränsle som ger lägst utsläpp av alla bränslen med endast 2,3 g C02 e/Mj. Som jämförelse ger el 7,2 g C02 e/Mj utsläpp och diesel från 66,7 g C02 e/Mj.

- Vi tror starkt på biogas som fordonsbränsle, fram för allt för tung trafik. Många pratar om vad framtidens bränsle kommer bli, men faktum är att det redan är här. Biogas är lokalt producerat av restprodukter och har lägst utsläpp av alla bränslen inklusive el, säger Stefan Hermansson, på Småländska Bränslen, som driver 13 tankställen för komprimerad biogas i Småland och Blekinge.

Biogas är ett svenskproducerat bränsle som tillverkas av restprodukter

Biogas produceras främst genom rötning av restprodukter som gödsel, matavfall och avloppsslam. Biogasen tillverkas ofta lokalt i närheten av där det tankas. Småländska Bränslens biogas produceras till exempel i Alvesta, Jönköping, Karlshamn och Växjö.

Biogastillverkning ger inte bara ett förnybart fordonsbränsle utan också biprodukten biogödsel som minskar behovet av konstgödsel. Genom att röta gödsel från jordbruket undviks dessutom de metangasutsläpp som annars hade uppstått från gödseln när den sprids på åkrarna – genom rötningen blir metanet till biogas istället.


Biogas är bokstavligt talat ett närproducerat bränsle med väldigt låga klimatavtryck. Det är otroligt mycket smartare att vi i Sverige tillverkar vårt eget bränsle än att importera drivmedel som är sämre för både klimat, miljö och svensk sysselsättning, säger Stefan Hermansson.

 

Stål & Verktyg satsar på biogas

Stål & verktyg är ett av en rad företag i regionen som satsar på lastbil med biogasdrift.

– Även om vi inte kör vansinnigt långt så är det tunga transporter och det är en miljöpåverkan i det ledet. Vi bor och verkar dessutom i Europas grönaste stad. Därför tittade vi på förutsättningarna för en biogaslastbil och kom fram till att vi tror på tekniken. Det är ett bra val för både miljön och ekonomin, säger Henrik Löfberg, vd på Stål & Verktyg.


Henrik Löfberg, vd och Patrik Fridlund, chaufför, framför Stål & Verktygs första biogaslastbil.

 

Om biogas

  • Biogas är ett svenskt, lokalproducerat bränsle.
  • Biogas tillverkas av restprodukter som avloppsslam, gödsel, matavfall och grönavfall.
  • Biogas är ett av de mest klimatsmarta energislagen med väldigt låga utsläpp. Biogas ger i snitt 3 gånger lägre utsläpp en el och hela 29 gånger lägre utsläpp än diesel, enligt Energimyndighetens statistik. Se biogasbilen.se/miljo för mer information och källhänvisning.
  • Biogas är fördelaktigt rent ekonomiskt jämfört med bland annat bensin eller diesel.
  • Det finns över 200 tankställen i landet och över 3500 i Europa.
  • För ytterligare information om biogas, se biogasbilen.se

 

Nyheter

Visa fler
Stäng