Stål & Verktyg donerar sjukvårdsmateriel till Region Kronoberg

I rådande situation med spridning av Coronaviruset har efterfrågan på sjukvårdsmateriel varit enorm runt om i landet och Stål & Verktyg har vid flertalet tillfällen blivit kontaktade av Region Kronoberg som efterfrågat bland annat skyddsmasker som vi normalt säljer till industrin. Vi har efter bästa förmåga bistått dem, men hjälpen från vår sida har varit begränsad då våra inleveranser av aktuell materiel under en tid varit starkt begränsat.

Stål & Verktyg har nu efter flera veckors väntetid fått in ett parti med desinficerande alcospray som inledningsvis var avsett till försäljning. I takt med att läget snabbt förändrats har vi, efter dialog med Region Kronoberg om produktens lämplighet, valt att istället donera denna leverans till vården för att efter bästa förmåga hjälpa dem i jakten på användbar materiel.

Det känns självklart att detta materiel skall gå till hjältarna inom sjukvården så att de på bästa sätt kan bedriva sin verksamhet och vårda sina patienter. Vi hoppas att vårt bidrag kan avlasta något och hjälpa till att minska smittspridningen.

Totalt rör det sig om drygt 200 flaskor på 500 ml och lika mycket på 75 ml vilket motsvarar nästan 120 liter omräknat. Som lokalt företag vill vi genom detta visa vårt ansvar och att alla kan hjälpas åt. Sjukvården behöver dessa resurser för att vårda sina patienter och näringslivet behöver möjlighet att återgå till normal verksamhet så snart som möjligt för att skapa sysselsättning, en svår situation att balansera.

Nyheter

Visa fler
Stäng