Nu satsar vi och bygger en ny yrkesbutik

Efter en kraftig tillväxt de senaste åren blir nästa steg i Stål & Verktygs satsning framåt en helt ny anläggning på Vaktvägen i Växjö.

Med satsningen på Vaktvägen skapas bättre förutsättningar att efter snart 50 år i Växjö fortsätta utvecklas och erbjuda en effektivare varuförsörjning till våra regionala Industri & Byggkunder. Idag har vi ca 24.000 artiklar fördelat på 4100 kvadratmeter och totalt 50 medarbetare och det har med det blivit trångt.

Vår nya fastighet på Vaktvägen kommer innehålla butik, lager, stålhall samt kontor och blir på totalt ca 7300 kvm och med den tydliga målsättningen att fortsätta vara regionens ledande proffsbutik inom industri & bygg.

Efter att först ha utrett förutsättningarna att växa vidare på den befintliga fastigheten föll valet istället på att bygga helt nytt. Detta innebär en modernare och effektivare byggnad kan uppföras, som tillåter vår verksamhet att växa under många år framåt. Samtidigt investerar vi i ett antal hållbara energilösningar, bland annat ca 1500 kvm solceller, bergvärme och bergkyla. Vi har också tittat på hur vi kan reducera vår elförbrukning till ett minimum genom att använda effektiva energilösningar och optimering i hela fastigheten. Hela fastigheten byggs enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver och beräknas stå klar vid årsskiftet 2024/2025.


Den nya fastigheten kommer innehålla en av södra Sveriges största yrkesbutiker, ett rejält pallager för bland annat kundunik lagerhållning, en utökad yta för stålverksamheten och bättre anpassade kontorsytor att fortsätta växa i.

 

Det första spadtaget

Första spadtaget togs 26 oktober 2023 på Vaktvägen av från vänster Görgen Björknert, Henrik Löfberg, Dan Lindqvist och Magnus Olsson.

Det första som nu sker blir att bana av marken och jämna till innan man kan påbörja arbetet med anslutningar, fundament och så småningom stomme. Byggstart och platsetablering är planerad att ske redan i slutet av november och kommer sedan pågå under drygt ett år. Inflyttning beräknas kunna ske i början av 2025.

Fastigheten uppförs av Bra Läge i Växjö AB som representeras av Dan Lindqvist och Görgen Björknert där Stål & Verktyg kommer vara hyresgäst. Hic Construction har fått uppdraget som samordnande huvudentreprenör tillsammans med en rad underentreprenader.

 

Tidskapsel - en hälsning till framtiden

Tillsammans med ett stort antal förväntansfulla medarbetare togs första spadtaget. Men det behövs också massor av verktyg och förnödenheter vilket vi är proffs på, så vi tog fram våra finaste guldverktyg och hjälpte till att dra igång bygget.

I samband med första spadtaget passade vi på att även förbereda en tidskapsel som dagen till ära var en guldfärgad verktygslåda, där verktygen lades i som en hälsning till framtiden. Om kanske 150-200 år när fastigheten eventuellt plockas isär kan man hitta denna tidskapsel och en hälsning från oss som var där denna dag. Det har hänt en hel del på verktygsfronten om vi blickar tillbaka 150 år och vi kan räkna med att våra verktyg kommer att ha bytt skepnad flera gånger om tills den dag vår tidskapsel grävs upp.

Stäng