Till våra kunder

Avisering om prisjusteringar per 1:e februari 2020

Vår målsättning är alltid att ge er bästa möjliga pris och skapa förutsättningar för framgångsrika affärer tillsammans med er, men även att kontinuerligt förbättra produktutbudet samt att utveckla nya lösningar för att skapa kostnadssänkningar.

Vi har under 2019 haft en period där framförallt valutor har påverkat våra anskaffningspriser inför 2020. Även merparten av råvarupriserna har ökat och ytterst få har minskat. Senast vi justerade våra generella kundpriser var i januari 2019.

Vi kan därför konstatera att dessa faktorer förändrar vår generella prisbild samtidigt som vi ser att våra leverantörers kostnader för personal och logistik ligger till grund till att de genomför justeringar på sina priser. Höjningen som ligger på mellan +/- 0 upp till 11% på vissa varugrupper grundar sig på tre vitala faktorer:

1) Valutakurser vi och våra leverantörer handlar i är kraftigt upp under 2019.
2) Råvaror till Elverktyg, Verktyg och Kläder har i genomsnitt under 2019 ökat priserna med runt 4-6%.
3) Allmänna kostnadsökningar för transporter och löner på 2-5%.

Som ett led i detta tvingas även Stål & Verktyg justera våra priser. Vi gör dock inga generella prisökningar utan sänker där vi har möjlighet och höjer där vi inte lyckats kostnadsreducera genom förhandling eller rationaliseringar.

En stor andel av våra ca 27.000 lagerlagda artiklar i Växjö påverkas av dessa justeringar. Dock har i flera fall våra ökade volyminköp lett till sänkta eller bibehållna inköpspriser och vi fortsätter därför vår ambition att tillsammans med våra kunder hitta utrymme till nya prisförhandlingar med leverantörerna.

Den totala prisjusteringen till marknaden bedöms till mellan 4-5% och de nya priserna kommer börja gälla från 2020-02-01.

Om Du har frågor eller vill ha ytterligare information är Du välkommen att kontakta Din säljare eller ansvarige på Stål & Verktyg.

 

Med vänlig hälsning

Henrik Löfberg
Stål & Verktyg Anno 92 AB
Verkställande direktör
070-345 97 77
henrik.lofberg@sov.se

Stäng