Prisavisering per 1 februari 2019

Vår målsättning är alltid att ge er bästa möjliga pris och skapa förutsättningar för framgångsrika affärer tillsammans med er, men även att kontinuerligt förbättra produktutbudet samt att utveckla nya lösningar för att skapa kostnadssänkningar.

Vi har under 2018 varit inne i en period där både råvarupriser och valutor har ökat stort i värde vilket påverkar våra anskaffningspriser inför 2019. Senast vi justerade våra generella kundpriser var i januari 2018.

Vi kan därför konstatera att dessa faktorer förändrar vår generella prisbild samtidigt som vi ser att våra leverantörers kostnader för personal och logistik ligger till grund till att de genomför justeringar på sina priser. Höjningen som ligger på mellan +/- 0 upp till 9% på vissa varugrupper grundar sig på tre vitala faktorer:

 

1) Råvarupriserna på stål, plast och komponenter har i genomsnitt under 2018 ökat med runt 5-15%.

2) Valutakurser vi och våra leverantörer handlar i är kraftigt upp under 2018.

3) Allmänna kostnadsökningar för frakter och löner på 2-5%.

 

Som ett led i detta tvingas även Stål & Verktyg justera våra priser. Vi gör dock inga generella prisökningar utan sänker där vi har möjlighet och höjer där vi inte lyckats kostnadsreducera genom förhandling eller rationaliseringar.

En stor andel av våra ca 27.000 lagerlagda artiklar i Växjö påverkas av dessa justeringar. Dock har i flera fall våra ökade volyminköp lett till sänkta eller bibehållna inköpspriser och vi fortsätter därför vår ambition att tillsammans med våra kunder hitta utrymme till nya prisförhandlingar med leverantörerna.

Den totala prisjusteringen till marknaden bedöms till strax över 5% och de nya priserna kommer börja gälla från 2019-02-01.

 

Om Du har frågor eller vill ha ytterligare information är Du välkommen att kontakta Din säljare eller ansvarige på Stål & Verktyg.

Nyheter

Visa fler