Avisering om prisjusteringar per 15:e februari 2018

Vår målsättning är alltid att ge er bästa möjliga pris och skapa förutsättningar för framgångsrika affärer tillsammans med er, men även att kontinuerligt förbättra produktutbudet samt att utveckla nya lösningar för att skapa kostnadssänkningar.

Vi har under 2017 varit inne i en period där både råvarupriser och valutor har pendlat i värde vilket påverkar våra anskaffningspriser inför 2018. Senast vi justerade våra generella kundpriser var under 2016.

Vi kan därför konstatera att dessa faktorer förändrar vår generella prisbild samtidigt som vi ser att våra leverantörers kostnader för personal, produktion och förpackningar ligger till grund till att de genomför justeringar på sina priser. Höjningen som ligger på mellan +/- 0 upp till 6% på vissa varugrupper grundar sig på tre vitala faktorer:

1) Råvarupriserna på stål, bomull och plaster har i genomsnitt under 2017 ökat med runt 10%

2) Eurokursen vi handlar i är kraftigt upp under 2017, mer än 5%

3) Allmänna kostnadsökningar i Sverige som tex löner mm

Som ett led i detta tvingas även Stål & Verktyg justera våra priser. Vi gör dock inga generella prisökningar utan sänker där vi har möjlighet och höjer där vi inte lyckats kostnadsreducera genom förhandling eller rationaliseringar.

Merparten av våra ca 24.000 lagerlagda artiklar i Växjö ligger kvar med bibehållen prisnivå och påverkas inte av dessa justeringar. I flera fall har våra ökade volyminköp lett till sänkta inköpspriser och vi fortsätter därför vår ambition att tillsammans med våra kunder hitta utrymme till förhandling med tillverkarna.

Den totala prisjusteringen till marknaden bedöms till strax över 1,2% och de nya priserna kommer börja gälla från 2018-02-15.

Om Du har frågor eller vill ha ytterligare information är Du välkommen att kontakta Din säljare eller ansvarige på Stål & Verktyg.

Nyheter

Visa fler